torsdag 23 augusti 2007

Mötesanteckningar


Jag gillar korta möten, men på mitt jobb brukar mötena bli långa, istället för att irritera mig på det kom jag fram till att man kan sitta och rita.